CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng
Tuyển trưởng phòng Phân Phối (Logistics)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
Vị trí tuyển dụng
Tuyển trưởng phòng Marketing (Marketing Manager)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
Vị trí tuyển dụng
Tuyển gấp: Nhân viên hành chính lễ tân tại Hà Nội
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/9/2021
Vị trí tuyển dụng
Tuyển gấp: Trình dược viên tại Cao Bằng, Thái Bình
Nơi làm việc
Cao Bằng, Thái Bình
Số lượng
Ngày hết hạn
30/9/2021
Vị trí tuyển dụng
Trình dược viên tại Sơn La, Bắc Kạn
Nơi làm việc
Sơn La, Bắc Kạn
Số lượng
Ngày hết hạn
31/8/2021
Vị trí tuyển dụng
Nhân viên thiết kế quay dựng
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
Vị trí tuyển dụng
Tuyển gấp Trình Dược Viên Lào Cai
Nơi làm việc
Lào Cai
Số lượng
01
Ngày hết hạn
30/06/2020
Vị trí tuyển dụng
Tuyển gấp: Trình Dược Viên Hà Nội – KV Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất & Phúc Thọ
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
01
Ngày hết hạn
30/06/2021
Vị trí tuyển dụng
Tuyển trợ lý nhãn hàng (ABM)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
01
Ngày hết hạn
20/05/2021
Vị trí tuyển dụng
Tuyển dược sĩ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
01
Ngày hết hạn
20/05/2021