Vị trí đang tuyển

Lào Cai

Tuyển gấp Trình Dược Viên Lào Cai

Hà Nội

Tuyển gấp: Trình Dược Viên Hà Nội – KV Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất & Phúc Thọ

Hà Nội

Tuyển trợ lý nhãn hàng (ABM)

Hà Nội

Tuyển dược sĩ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm