CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC HÀ ĐÔNG
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/1/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/1/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ SALES ADMIN (Trợ lý kinh doanh)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ DƯỢC SĨ – NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
2
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRỢ LÝ NHÃN HÀNG (ABM) NGÀNH DƯỢC
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/11/2022
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ DIGITAL MARKETING (FACEBOOK ADS & GOOGLE ADS)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
2
Ngày hết hạn
30/11/2022
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRADE MARKETING
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/11/2022
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ DƯỢC SĨ TƯ VẤN
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/10/2022
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ QUẢN LÝ SẢN PHẨM (PM)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/10/2022
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC GIA LAI
Nơi làm việc
GIA LAI
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/9/2022