CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
Vị trí Nhân viên Trade Marketing ngành dược Hà Nội 30/5/2022
Vị trí Quản trị bán hàng Hà Nội 30/5/2022
Vị trí Quản lý bán hàng Dược Phẩm Hà Nội 30/5/2022
Vị trí Trình dược viên khu vực Hà Nội Hà Nội 30/5/2022
Vị trí trợ lý nhãn hàng (ABM) Hà Nội 30/5/2022
Tuyển quản lý nhãn hàng (PM) Hà Nội 30/6/2022
Nhân Viên Digital Marketing Hà Nội 31/5/2022
Nhân Viên Content Marketing Hà Nội 31/5/2022
Nhân viên Designer Video Editor Hà Nội 30/5/2022
Tuyển gấp: Trình dược viên tại Ninh Bình Ninh Bình
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Nhân viên Trade Marketing ngành dược
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Quản trị bán hàng
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Quản lý bán hàng Dược Phẩm
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Trình dược viên khu vực Hà Nội
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí trợ lý nhãn hàng (ABM)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Tuyển quản lý nhãn hàng (PM)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/6/2022
Vị trí tuyển dụng
Nhân Viên Digital Marketing
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
31/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Nhân Viên Content Marketing
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
31/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Nhân viên Designer Video Editor
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Tuyển gấp: Trình dược viên tại Ninh Bình
Nơi làm việc
Ninh Bình
Số lượng
Ngày hết hạn