CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC BẮC NINH
Nơi làm việc
BẮC NINH
Số lượng
2
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC SƠN LA
Nơi làm việc
SƠN LA
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ QUẢN LÝ BÁN HÀNG DƯỢC PHẨM (BẮC NINH, BẮC GIANG, BẮC KẠN, CAO BẰNG, THÁI NGUYÊN)
Nơi làm việc
BẮC NINH, BẮC GIANG, BẮC KẠN, CAO BẰNG, THÁI NGUYÊN
Số lượng
2
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC HÀ ĐÔNG
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/1/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/1/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ SALES ADMIN (Trợ lý kinh doanh)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ DƯỢC SĨ – NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
2
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRỢ LÝ NHÃN HÀNG (ABM) NGÀNH DƯỢC
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/11/2022
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ DIGITAL MARKETING (FACEBOOK ADS & GOOGLE ADS)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
2
Ngày hết hạn
30/11/2022
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRADE MARKETING
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/11/2022