Vị trí đang tuyển

Hà Nội

Tuyển gấp: Nhân viên hành chính lễ tân tại Hà Nội

Cao Bằng, Thái Bình

Tuyển gấp: Trình dược viên tại Cao Bằng, Thái Bình

Sơn La, Bắc Kạn

Trình dược viên tại Sơn La, Bắc Kạn

Hà Nội

Nhân viên thiết kế quay dựng