CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC HẢI DƯƠNG
Nơi làm việc
Hải Dương
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC THÁI BÌNH
Nơi làm việc
THÁI BÌNH
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC PHÚ YÊN
Nơi làm việc
PHÚ YÊN
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ QUẢN LÝ BÁN HÀNG DƯỢC PHẨM (OTC) – KHÁNH HÒA & PHÚ YÊN & NINH THUẬN & BÌNH ĐỊNH
Nơi làm việc
KHÁNH HÒA & PHÚ YÊN & NINH THUẬN & BÌNH ĐỊNH
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ CONTENT MARKETING
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC BẮC KẠN
Nơi làm việc
BẮC KẠN
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRƯỞNG BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ ĐƠN HÀNG ONLINE
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC BÌNH ĐỊNH
Nơi làm việc
BÌNH ĐỊNH
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/4/2023
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC BẮC NINH
Nơi làm việc
BẮC NINH
Số lượng
2
Ngày hết hạn
30/4/2023