CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC BẮC GIANG
Nơi làm việc
Bắc Giang
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/9/2022
Vị trí tuyển dụng
VỊ TRÍ NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ ĐƠN HÀNG ONLINE – THỜI VỤ 5 THÁNG
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/9/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí thiết kế
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/9/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Trình dược viên khu vực Ninh Thuận
Nơi làm việc
Ninh Thuận
Số lượng
Ngày hết hạn
30/8/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Trình dược viên khu vực Khánh Hòa (TP Nha Trang)
Nơi làm việc
Khánh Hòa
Số lượng
Ngày hết hạn
30/8/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Trình dược viên khu vực Khánh Hòa
Nơi làm việc
Khánh Hòa
Số lượng
Ngày hết hạn
30/8/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Trình dược viên khu vực Bình Định A
Nơi làm việc
Bình Định
Số lượng
Ngày hết hạn
30/7/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí nhân viên Chăm sóc khách hàng
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/7/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Quản lý sản phẩm (PM)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/7/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Trình dược viên khu vực Thường Tín & Thanh Trì
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
15/7/2022