Vị trí đang tuyển

Đà Nẵng

Tuyển nhân viên giao hàng – Chi nhánh Đà Nẵng

Đà Nẵng

Tuyển nhân viên kho – Chi nhánh Đà Nẵng

Đà Nẵng

Tuyển nhân viên kế toán bán hàng/kế toán công nợ – CN Đà Nẵng

Đà Nẵng

Tuyển kế toán tổng hợp kiêm thủ quỹ – CN Đà Nẵng