Vị trí đang tuyển

Ninh Bình

Tuyển gấp: Trình dược viên tại Ninh Bình

Hà Giang

Tuyển gấp: Trình dược viên (OTC) tại Hà Giang

Hà Nội

Tuyển trưởng phòng Phân Phối (Logistics)

Hà Nội

Tuyển trưởng phòng Marketing (Marketing Manager)