Vị trí đang tuyển

Hà Nội

Tuyển trợ lý nhãn hàng (ABM)

Hà Nội

Nhân viên thiết kế quay dựng

Ninh Bình

Tuyển gấp: Trình dược viên tại Ninh Bình

Hà Giang

Tuyển gấp: Trình dược viên (OTC) tại Hà Giang