CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
Tuyển trợ lý nhãn hàng (ABM) Hà Nội
Nhân viên thiết kế quay dựng Hà Nội
Tuyển gấp: Trình dược viên tại Ninh Bình Ninh Bình
Tuyển gấp: Trình dược viên (OTC) tại Hà Giang Hà Giang 30/9/2021
Tuyển trưởng phòng Phân Phối (Logistics) Hà Nội 1
Tuyển trưởng phòng Marketing (Marketing Manager) Hà Nội 1
Tuyển gấp: Nhân viên hành chính lễ tân tại Hà Nội Hà Nội 1 30/9/2021
Tuyển gấp: Trình dược viên tại Cao Bằng, Thái Bình Cao Bằng, Thái Bình 30/9/2021
Trình dược viên tại Sơn La, Bắc Kạn Sơn La, Bắc Kạn 31/8/2021
Nhân viên thiết kế quay dựng Hà Nội
Vị trí tuyển dụng
Tuyển trợ lý nhãn hàng (ABM)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
Vị trí tuyển dụng
Nhân viên thiết kế quay dựng
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
Vị trí tuyển dụng
Tuyển gấp: Trình dược viên tại Ninh Bình
Nơi làm việc
Ninh Bình
Số lượng
Ngày hết hạn
Vị trí tuyển dụng
Tuyển gấp: Trình dược viên (OTC) tại Hà Giang
Nơi làm việc
Hà Giang
Số lượng
Ngày hết hạn
30/9/2021
Vị trí tuyển dụng
Tuyển trưởng phòng Phân Phối (Logistics)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
Vị trí tuyển dụng
Tuyển trưởng phòng Marketing (Marketing Manager)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
Vị trí tuyển dụng
Tuyển gấp: Nhân viên hành chính lễ tân tại Hà Nội
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/9/2021
Vị trí tuyển dụng
Tuyển gấp: Trình dược viên tại Cao Bằng, Thái Bình
Nơi làm việc
Cao Bằng, Thái Bình
Số lượng
Ngày hết hạn
30/9/2021
Vị trí tuyển dụng
Trình dược viên tại Sơn La, Bắc Kạn
Nơi làm việc
Sơn La, Bắc Kạn
Số lượng
Ngày hết hạn
31/8/2021
Vị trí tuyển dụng
Nhân viên thiết kế quay dựng
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn